Kilim maimana 14750

128,00

  • Kilim artesanal
  • Lana 100%
  • Medida 100 x 145 cm