Kilim maimana 16277

93,00

  • Kilim artesanal
  • Lana 100%
  • Medida 62 x 186 cm